Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2012

pluusz
1433 4d0a 420
Reposted fromzombiearmy zombiearmy viaLaFoi LaFoi
pluusz
pluusz
9036 ccd2 420
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaLaFoi LaFoi
5728 f58a 420

Salvador Dalí in collaboration with Walt Disney - Destino

Reposted fromfurore furore viaLaFoi LaFoi
pluusz
5607 e8e5 420
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaradioactive radioactive
pluusz
pluusz
1541 af92 420
Reposted fromstrasznik strasznik viaorestesgaolin orestesgaolin
pluusz
pluusz
pluusz
6279 0869 420
Reposted frombartoosz bartoosz viaorestesgaolin orestesgaolin

February 05 2012

pluusz
5336 dbf1 420
Reposted fromintrigante intrigante viaradioactive radioactive

February 04 2012

pluusz
1701 9951 420
Reposted fromitwaslove itwaslove viaparadisecircus paradisecircus
pluusz
1237 e6d5 420
„Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.”
— Żulczyk
pluusz
pluusz
pluusz
pluusz
Osobiście wolę iść do piekła na wysokich obcasach niż do nieba w płaskich butach
http://bibliotekowy-swiat.blogspot.com/
pluusz
pluusz
Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne.
— Goethe
pluusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl